цени


Игра за двама

45
лв. / човек


Игра за трима

33
лв. / човек


Игра за четирима

30
лв. / човекИгра за петима

28
лв. / човек


Игра за шестима

27
лв. / човек


Игра за седмина

26
лв. / човекИгра за осмина

25
лв. / човек